2 marca 2018

TT GR 2018 MARZEC

Wybrane zagadnienia: etyka i zasady współpracy z mediami. Prawo prasowe. Prawo autorskie.
Metoda: wykład / seminarium / warsztat praktyczny

Kwalifikacja: 4h etyka pracy z grupami
Prowadzenie: Janusz Piwowarski
Termin: 23.03.2018 
Czas: 17:00-20:00
Cena: 150 / 120,- przy zgłoszeniu i opłacie do 18.03.2018
Miejsce: Poznań / do wiadomości uczestników 
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com 

Seniorzy i taniec. Psychologia rozwojowa. Późna dorosłość, cz.1
Metoda: wykład / seminarium
Kwalifikacja: 4h psychologia rozwojowa
Prowadzenie: Maria Skommer

Termin: 24.03.2018
Czas: 8:00-12:00
Cena: 180,- / 140,- przy zgłoszeniu i opłacie do 20.03.2018
Miejsce: ORP JADEIT; Poznań, ul. Bastionowa 47
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com

Seniorzy i taniec. Psychologia rozwojowa. Późna dorosłość, cz.2
Metoda: warsztat praktyczny
Kwalifikacja: 4h metody pracy z grupami
Prowadzenie: Maria Skommer
Termin: 24.03.2018

Czas: 13:30-16:30
Cena: 180,- / 140,- przy zgłoszeniu i opłacie do 20.03.2018 
Miejsce: ORP JADEIT; Poznań, ul. Bastionowa 47
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com
Uwaga!
Cena dla osób uczestniczących w cz. 1 i 2 warsztatów: 250,- / przy zgłoszeniu i opłacie do 20.03.2018 

Taniec terapeutyczny. Metodyka i psychologia pracy z grupami cz.4
Metoda: wykład /warsztat praktyczny 
Kwalifikacja: 7h taniec terapeutyczny
Prowadzenie: Liliana Owoc-Pierzchała
Termin: 24-25.03.2017
Czas: 24.03.2018 - 16:45-19:00; 25.03.2018 - 9:00-12:00
Cena: 300,- / 240,- przy zgłoszeniu i opłacie do 20.03.2018
Miejsce: ORP JADEIT; Poznań, ul. Bastionowa 47
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com

Warsztaty tańca / Broadway Jazz
Elementy techniki, metodyka i małe formy choreograficzne w pracy z młodzieżą
Metoda: warsztat praktyczny
Kwalifikacja: 3h techniki tańca
Prowadzenie: Roma Jakubowska
Termin: 25.03.2018
Czas: 13:30-15:45
Cena: 120.- / 105,- przy zgłoszeniu i opłacie do 18.03.2018
Miejsce: ORP JADEIT; Poznań, ul. Bastionowa 47
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com

🦋 Masaż Dotyk Motyla. 
Warsztat doskonalenia praktyki własnej dla absolwentów kursu MDM
Kwalifikacja: 2h
Koordynator: Liliana Owoc-Pierzchała
Termin: 25.03.2018
Czas: 16:00-17:30
Cena: 10,- / płatne przed warsztatem
Miejsce: ORP JADEIT; Poznań, ul. Bastionowa 47
Zgłoszenia: taniecterapeutyczny@gmail.com13 lutego 2018

TT GR 2018 - LUTY

Anatomia i fizjologia z elementami biomechaniki
Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych
Metoda: ewaluacja cz.2
Kwalifikacja: 1h
Prowadzenie: Mateusz Stańczak
Termin: 23.02.2018
Czas: 17:00-17:45

Warsztaty know how / Instruktor tańca terapeutycznego w biznesie, czyli jak założyć własną firmę?
Metoda: seminarium
Kwalifikacja: 4h
Prowadzenie: Mateusz Stańczak
Termin: 23.02.2018
Czas: 17:45-20:00
Cena: 150,- / 100,- przy zgłoszeniu i opłacie do 18.02.2018
Miejsce: do wiadomości uczestników
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail

Warsztaty tańca / Balet, Jazz
Elementy technik, metodyka i małe formy choreograficzne w pracy z dziećmi młodszymi i starszymi
Metoda: warsztat praktyczny
Kwalifikacja: 4h
Prowadzenie: Krystyna Frąckowiak
Termin: 24.02.2018
Czas: 9:00-12:00
Cena: 200,- / 150,- przy zgłoszeniu i opłacie do 18.02.2018
Miejsce: ORP JADEIT; Poznań, ul. Bastionowa 47
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com

Taniec terapeutyczny. Metodyka i psychologia pracy z grupami cz. 4
Metoda: wykład / warsztat praktyczny
Kwalifikacja: 8h
Prowadzenie: Liliana Owoc-Pierzchała
Termin: 24.02.2018
Czas: 13:30-19:30
Cena:  350,- / 280,- przy zgłoszeniu i opłacie do 18.02.2018
Miejsce: ORP JADEIT; Poznań, ul. Bastionowa 47
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com

Warsztaty tańca / Hip-Hop, Breakdance
Elementy techniki, metodyka i małe formy choreograficzne w pracy z dziećmi i młodzieżą
Metoda: warsztat praktyczny
Kwalifikacja: 4h
Prowadzenie: Wojciech Pytlewski
Termin: 25.02.2018
Czas: 9:00-12:00
Cena: 200,- / 150,- przy zgłoszeniu i opłacie do 18.02.2018
Miejsce: ORP JADEIT; Poznań, ul. Bastionowa 47
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com

🦋 Masaż Dotyk Motyla. 
Warsztat doskonalenia praktyki własnej dla absolwentów kursu MDM
Kwalifikacja: 2h
Koordynator: Liliana Owoc-Pierzchała
Termin: 25.02.2018
Czas: 16:00-17:30
Cena: 10,- / płatne przed warsztatem
Miejsce: ORP JADEIT; Poznań, ul. Bastionowa 47
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com


22 maja 2016

TT GR 2016-2019

Program Polski Instytut Choreoterapii
Szkolenie TT GR 2016 to propozycja indywidualnego kształcenia w trybie otwartym. Tryb otwarty oznacza możliwość realizowania programu szkolenia w dowolnym tempie i w dowolnej kolejności odbywania zajeć - w okresie trwania całego szkolenia, od 1.05.2016 do 30.04.2019.
Wszystkie 
objęte programem - specjalistyczne kursy, treningi, seminaria, warsztaty, wykłady itp. spełniają standardy zawodowe oraz posiadają rekomendacje Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Świadectwo ukończenia pełnego szkolenia TT GR oraz udokumentowane kwalifikacje taneczno-ruchowe (minimum 200 h nauki), mogą być podstawą do ubiegania sie o certyfikat instruktora tańca terapeutycznego przyznawany przez PSCh.

Do udziału w pełnym szkoleniu zapraszamy: 
certyfikowanych instruktorów tańca (mających za sobą szkolenie obejmujące min. 200 godzin tańca) - chcących uzyskać uprawnienia instruktora tańca terapeutycznego bądź rozwijać siebie i wzbogacić swój warsztat o dodatkowe umiejetności pracy z grupami o specjalnych potrzebach psycho-fizycznych
certyfikowanych terapeutów i psychoterapeutów tańcem - chcący uzyskać uprawnienia instruktora tańca terapeutycznego bądź wzbogacić swoj warsztat o dodatkowe umiejętności pracy z grupami o specjalnych potrzebach psycho-fizycznych.

Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com

Taniec Terapeutyczny Grandparent Route 2016, to rownież otwarta ścieżka 
dla wszystkich zainteresowanych zawodowym i osobistym rozwojem

Do udziału w wybranych warsztatach zapraszamy: 
- tancerzy, pedagogów tańca, choreografów, rytmików, aktorów, reżyserów, pedagogów, animatorów kultury, czasu wolnego, instruktorów sportu i rekreacji ruchowej, terapeutów zajęciowych, rehabilitantów
- wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć praktyczne umiejętności, w szeroko pojętym obszarze pracy z ciałem, w dziedzinach: edukacji somatycznej, ruchu i tańca. 

Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com


8 marca 2015

PROGRAM POLSKI INSTYTUT CHOREOTERAPII

Szkolimy instruktorów tańca terapeutycznego w umiejętności prowadzenia innych do osiągania pełnego dobrostanu poprzez szeroko pojęty taniec i ruch. 


Kształcimy w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalistów-praktyków, przygotowując do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami, w tym m.in. z osobami niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, z pacjentami przewlekle chorymi z dysfunkcjami układu oddechowego, nerwowego, kostnego, krwionośnego oraz narzadów ruchu, z pacjentami chorymi onkologicznie, niewidomymi, niesłyszącymi. Zobacz więcej