11 września 2017

TT GR 2017 - GRUDZIEŃ

Taniec terapeutyczny. Metodyka i psychologia pracy z grupami cz. 2
Metoda: wykład /warsztat praktyczny
Kwalifikacja: 10h
Prowadzenie: Liliana Owoc-Pierzchała
Termin: 8-9.12.2017
Czas: do wiadomości uczestników
Cena: 300,-
Miejsce: ORP JADEIT; Poznań, ul.Bastionowa 47 
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail / zapisy trwają

9.12.2017 - informacje wkrótce

Zaburzenia odżywiania i taniec
Metoda: wykład /warsztat praktyczny
Kwalifikacja: 8h
Prowadzenie: Maria Skommer
Termin: 10.12.2017
Czas: do wiadomości uczestników
Cena: 280,-
Miejsce: ORP JADEIT; Poznań, ul.Bastionowa 47 
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail / zapisy trwają

27 sierpnia 2017

TT GR 2017 - LISTOPAD

Anatomia i fizjologia z elementami biomechaniki, w ujęciu doświadczalnym - cz.4
Metoda: warsztat praktyczny w oparciu o praktykę jogi + ewaluacja
Kwalifikacja: 4h anatomia i fizjologia praktyczna

Prowadzenie: Mateusz Stańczak
Termin: 17.11.2017
Czas: do wiadomości uczestników
Cena: 120,-
Miejsce: ORP JADEIT; Poznań, ul.Bastionowa 47 
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail / zapisy trwają

Tańce nieistniejące - warsztaty tańca
Metoda: warsztat praktyczny
Kwalifikacja: 16h techniki tańca
Prowadzenie: Jacek Hałas
Termin: 18-19.11.2017
Czas: do wiadomości uczestników
Cena: 460,-
Miejsce: ORP JADEIT; Poznań, ul.Bastionowa 47 
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail / zapisy trwają

7 sierpnia 2017

TT GR 2017 - PAŹDZIERNIK

KURS - Taniec z niewidomymi i słabowidzącymi
Prowadzenie: Ewa Dziedzic-Szeszuła
Termin: 20-22.10.2017
Czas: do wiadomości uczestników
Cena: 750,- /670,- członkowie PSCh/
KURS - Taniec z niewidomymi i słabowidzącymi Warsztaty tańca/
Warunkiem udziału w Kursie jest udział: 21.10.2017 - Warsztaty tańca. 
Prowadzenie: Katarzyna Sowińska i Aleksandra Pasicka
Miejsce: ORP JADEITPoznań, ul. Bastionowa 47, Amarant, ul.Słowackiego 20/21, Poznań
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com / zapisy trwają

Taniec z niewidomymi i słabowidzącymi
Metoda: wykład / warsztat praktyczny
Kwalifikacja: 18h/ 8h metody pracy z grupami o specyficznych potrzebach /10h techniki tańca
Prowadzenie: Ewa Dziedzic-Szeszuła
Termin: 20-22.10.2017
Czas: do wiadomości uczestników
Cena: 550,- /uczestnicy szkolenia TT GR; członkowie PSCh/
Miejsce: ORP JADEITPoznań, ul. Bastionowa 47, Amarant, ul.Słowackiego 20/21, Poznań
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com / zapisy trwają

Warsztaty tańca

Metoda: wykład /warsztat praktyczny
Kwalifikacja: 4h techniki tańca
Prowadzenie: Katarzyna Sowińska i Aleksandra Pasicka
Termin: 21.10.2017
Czas: do wiadomości uczestników
Cena: 120,-
Miejsce: ORP JADEIT; Poznań, ul.Bastionowa 47 
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com / zapisy trwają


28 marca 2017

TT GR 2017 WRZESIEŃ

Joga dla wszystkich. Teoria i praktyka
Metoda: seminarium/ warsztat praktyczny
Kwalifikacja: 4h techniki ruchu
Prowadzenie: Mateusz Stańczak
Termin: 22.09.2017
Czas: do wiadomości uczestników
Cena: 150,-
Miejsce: Instytut Choreologii, Poznań, ul.Filipińska 1
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com / zapisy trwają

Nie-pełnosprawni w społeczeństwie - cz.2
Metoda: wykład /warsztat praktyczny
Kwalifikacja: 4h metody pracy z osobami o specyficznych potrzebach
Prowadzenie: Tomasz Kasprzak
Termin: 23.09.2017
Czas: do wiadomości uczestników
Cena: 120,-
Miejsce: Instytut Choreologii, Poznań, ul.Filipińska 1
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com / zapisy trwają

Taniec terapeutyczny. Metodyka i psychologia pracy z grupami - cz.1
Metoda: wykład /warsztat praktyczny 
Kwalifikacja: 10h taniec terapeutyczny
Prowadzenie: Liliana Owoc-Pierzchała
Termin: 23-24.09.2017

Czas: do wiadomości uczestników
Cena: 280,-
Miejsce: Instytut Choreologii, Poznań, ul.Filipińska 1
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com / zapisy trwają

Antropologia tańca - cz.3
Metoda: wykład /warsztat praktyczny
Kwalifikacja: 5h techniki tańca i ruchu
Prowadzenie: Tomasz Nowak

Termin: 24.09.2017 

Czas: do wiadomości uczestników
Cena: 150,-
Miejsce: Instytut Choreologii, Poznań, ul.Filipińska 1
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com / zapisy trwają


22 maja 2016

TT GR 2016-2019

Program Polski Instytut Choreoterapii
Szkolenie TT GR 2016 to propozycja indywidualnego kształcenia w trybie otwartym. Tryb otwarty oznacza możliwość realizowania programu szkolenia w dowolnym tempie i w dowolnej kolejności odbywania zajeć - w okresie trwania całego szkolenia, od 1.05.2016 do 30.04.2019.
Wszystkie 
objęte programem - specjalistyczne kursy, treningi, seminaria, warsztaty, wykłady itp. spełniają standardy zawodowe oraz posiadają rekomendacje Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Świadectwo ukończenia pełnego szkolenia TT GR oraz udokumentowane kwalifikacje taneczno-ruchowe (minimum 200 h nauki), mogą być podstawą do ubiegania sie o certyfikat instruktora tańca terapeutycznego przyznawany przez PSCh.

Do udziału w pełnym szkoleniu zapraszamy: 
certyfikowanych instruktorów tańca (mających za sobą szkolenie obejmujące min. 200 godzin tańca) - chcących uzyskać uprawnienia instruktora tańca terapeutycznego bądź rozwijać siebie i wzbogacić swój warsztat o dodatkowe umiejetności pracy z grupami o specjalnych potrzebach psycho-fizycznych
certyfikowanych terapeutów i psychoterapeutów tańcem - chcący uzyskać uprawnienia instruktora tańca terapeutycznego bądź wzbogacić swoj warsztat o dodatkowe umiejętności pracy z grupami o specjalnych potrzebach psycho-fizycznych


Taniec Terapeutyczny Grandparent Route 2016, to rownież otwarta ścieżka 
dla wszystkich zainteresowanych zawodowym i osobistym rozwojem

Do udziału w wybranych warsztatach zapraszamy: 
- tancerzy, pedagogów tańca, choreografów, rytmików, aktorów, reżyserów, pedagogów, animatorów kultury, czasu wolnego, instruktorów sportu i rekreacji ruchowej, terapeutów zajęciowych, rehabilitantów
- wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć praktyczne umiejętności, w szeroko pojętym obszarze pracy z ciałem, w dziedzinach: edukacji somatycznej, ruchu i tańca. 

Kalendarz warsztatów - 2016
Kalendarz warsztatów - 2017

8 marca 2015

PROGRAM POLSKI INSTYTUT CHOREOTERAPII

Szkolimy instruktorów tańca terapeutycznego w umiejętności prowadzenia innych do osiągania pełnego dobrostanu poprzez szeroko pojęty taniec i ruch. 


Kształcimy w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalistów-praktyków, przygotowując do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami, w tym m.in. z osobami niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, z pacjentami przewlekle chorymi z dysfunkcjami układu oddechowego, nerwowego, kostnego, krwionośnego oraz narzadów ruchu, z pacjentami chorymi onkologicznie, niewidomymi, niesłyszącymi. Zobacz więcej