5 stycznia 2018

TT GR 2018 - STYCZEŃ

Anatomia i fizjologia z elementami biomechaniki
Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych
Metoda: seminarium / ewaluacja
Kwalifikacja: 4h
Prowadzenie: Mateusz Stańczak
Termin: 26.01.2018
Czas: 17:00-20:00
Cena: 120,-
Miejsce: do wiadomości uczestników
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail zapisy trwają

Kurs - Masaż 'Dotyk Motyla' Evy Reich 
Metoda: wykład /warsztat praktyczny
Kwalifikacja: 8h
Prowadzenie: Marta Targońska
Termin: 27.01.2018
Czas: 10:00-18:00
Cena: 350,-/ 290,- studenci TT GR (osoby zgłoszone do 31.12.2017; opłata do 10.01.2018)
Miejsce: ORP JADEITPoznań, ul. Bastionowa 47
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com / zapisy trwają

Taniec terapeutyczny. Metodyka i psychologia pracy z grupami cz. 3 
Metoda: wykład / warsztat praktyczny
Kwalifikacja: 10h 
Prowadzenie: Liliana Owoc-Pierzchała
Termin: 27-28.01.2018
Czas: do wiadomości uczestników
Cena: 300,-
Miejsce: ORP JADEITPoznań, ul. Bastionowa 47
Zgłoszenia / opłaty: taniecterapeutyczny@gmail.com / zapisy trwają


22 maja 2016

TT GR 2016-2019

Program Polski Instytut Choreoterapii
Szkolenie TT GR 2016 to propozycja indywidualnego kształcenia w trybie otwartym. Tryb otwarty oznacza możliwość realizowania programu szkolenia w dowolnym tempie i w dowolnej kolejności odbywania zajeć - w okresie trwania całego szkolenia, od 1.05.2016 do 30.04.2019.
Wszystkie 
objęte programem - specjalistyczne kursy, treningi, seminaria, warsztaty, wykłady itp. spełniają standardy zawodowe oraz posiadają rekomendacje Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Świadectwo ukończenia pełnego szkolenia TT GR oraz udokumentowane kwalifikacje taneczno-ruchowe (minimum 200 h nauki), mogą być podstawą do ubiegania sie o certyfikat instruktora tańca terapeutycznego przyznawany przez PSCh.

Do udziału w pełnym szkoleniu zapraszamy: 
certyfikowanych instruktorów tańca (mających za sobą szkolenie obejmujące min. 200 godzin tańca) - chcących uzyskać uprawnienia instruktora tańca terapeutycznego bądź rozwijać siebie i wzbogacić swój warsztat o dodatkowe umiejetności pracy z grupami o specjalnych potrzebach psycho-fizycznych
certyfikowanych terapeutów i psychoterapeutów tańcem - chcący uzyskać uprawnienia instruktora tańca terapeutycznego bądź wzbogacić swoj warsztat o dodatkowe umiejętności pracy z grupami o specjalnych potrzebach psycho-fizycznych


Taniec Terapeutyczny Grandparent Route 2016, to rownież otwarta ścieżka 
dla wszystkich zainteresowanych zawodowym i osobistym rozwojem

Do udziału w wybranych warsztatach zapraszamy: 
- tancerzy, pedagogów tańca, choreografów, rytmików, aktorów, reżyserów, pedagogów, animatorów kultury, czasu wolnego, instruktorów sportu i rekreacji ruchowej, terapeutów zajęciowych, rehabilitantów
- wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć praktyczne umiejętności, w szeroko pojętym obszarze pracy z ciałem, w dziedzinach: edukacji somatycznej, ruchu i tańca. 

Kalendarz warsztatów - 2016
Kalendarz warsztatów - 2017

8 marca 2015

PROGRAM POLSKI INSTYTUT CHOREOTERAPII

Szkolimy instruktorów tańca terapeutycznego w umiejętności prowadzenia innych do osiągania pełnego dobrostanu poprzez szeroko pojęty taniec i ruch. 


Kształcimy w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalistów-praktyków, przygotowując do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami, w tym m.in. z osobami niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, z pacjentami przewlekle chorymi z dysfunkcjami układu oddechowego, nerwowego, kostnego, krwionośnego oraz narzadów ruchu, z pacjentami chorymi onkologicznie, niewidomymi, niesłyszącymi. Zobacz więcej