taniec terapeutyczny - szkolenie
_____________________________________________________

I edycja szkolenia
Taniec Terapeutyczny - Program Polski Instytut Choreoterapii
czas trwania: 2013-2015

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE 
TANIEC DLA ZDROWIA 2016

ABSOLWENCI
I edycja szkolenia Taniec Terapeutyczny - Program Polski Instytut Choreoterapii
_____________________________________________________


Szkolenie Taniec Terapeutyczny - Program Polski Instytut Choreoterapii jest pierwszym i jedynym szkoleniem zawodowym, kształcącym instruktorów tańca terapeutycznego w Polsce.
Szkolenie spełnia standardy zawodowe oraz posiada rekomendacje Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Wszystkie uzyskane w trakcie szkolenia, zaświadczenia, certyfikaty i świadectwa mogą być podstawą do ubiegania sie o certyfikat instruktora tańca terapeutycznego.

IDEA
Instruktor tańca terapeutycznego to kompetentny praktyk ruchu tanecznego, twórczy edukator posiadający umiejętność prowadzenia innych do dobrostanu, drogą wszechstronnego rozwoju, poprzez taniec i ruch.

MISJA
Szkolenie praktyków w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalistów, w podejściu edukacyjnym, promującym wartości: autokreacji, odpowiedzialności, wewnętrznej wolności i sterowności, nakierowanym na rozwój osobistych zasobów i pracę w poczuciu satysfakcji z osiąganych sukcesów.

CEL
Przygotowanie instruktorów tańca terapeutycznego do samodzielnej pracy z osobami w różnym wieku, o różnych wymaganiach i potrzebach psycho-fizycznych w obszarach: edukacji, promocji i wzmacniania zachowań prozdrowotnych, 

PROGRAM
W zakresie tańca, ruchu i Edukacji Somatycznej program został stworzony w oparciu o: Autentic Movement, Art/Life Process, Butoh, Capoiera, Chladek®-Tanzsystem, Circle Dance, Continuum Movement, Conteporary Dance, Creative Dance, Dance & Movement Improvisation, Ethnic Dance, Expressionist Dance & Movement, Feldenkrais Method, Functional Movement Education,  Fizjoterapia, Hatha-Joga, Laban Movement Analysis, Modern Dance, Pedagogika tańca i form gimnastycznych osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i niepełnosprawnych ruchowo, Pedagogika Oddechu, Rytmika, TIA-KÖSYBE-EXTATHE Program, Sherborne Developmental Movement, Terapia Tańcem, The Dynamic Creation/ Group Process, The Body/ Think Process.

Poza praktycznym treningiem ruchowo-tanecznym zawiera treści łączące dziedziny artystyczne, nauki humanistyczne, przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i jest realizowany na poziomie praktyczno-teoretycznym w obszarach: 1. Osoba, 2. Ciało, 3. Ruch, 4. Taniec, 5. Sztuka, 6. Rozwój i zdrowie, 7. Prawo i ekonomia w zawodzie instruktora tańca terapeutycznego.

KADRA
Pedagodzy szkolenia to cenieni polscy i zagraniczni wykładowcy akademiccy, doświadczeni praktycy i trenerzy dysponujący eksperckim poziomem wiedzy w dziedzinach ruchu i tańca oraz aktywnie działający w środowiskach zawodowych. Posiadają nie tylko rzetelny warsztat merytoryczno-praktyczny ale również wysokie osobiste predyspozycje w zakresie szkolenia przygotowującego do pracy z osobami o specyficznych uwarunkowaniach rozwojowych, wiekowych, anatomicznych i fizjologicznych.

Pierwszą edycje szkolenia, wsparli wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem:
Nina Bopp, Piotr Chudzicki, Karolina Dorożała, Ewa Dziedzic-Szeszuła, Chetan Erbe, Sebastian Fliegel, Jacek Golański, Jacek i Alicja Hałasowie, Roma Jakubowska, Wioletta Kaczmarek, Przemysław Kwarta, Kacper Lipiński, Urszula Loba-Wilgocka, Beata Marecka-Zehetbauer, Tomasz Nowak, Wojciech Jerzy Nowak, Liliana Owoc-Pierzchała - autorka programu i kierownik szkolenia, Jacek Panster, Iwona Pasińska, Janusz Piwowarski, Eva Rufo, Maria Skommer, Mateusz Stańczak, Małgorzata Stańczyk, Włodzimierz Trawiński, Alan Caig Wilson, Rafał Wójciak.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Szkolenie Taniec Terapeutyczny - Program PICh trwa 30 miesięcy.

KWALIFIKACJE PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA:
Ukończenie pełnego szkolenia (świadectwo ukończenia) może być podstwą do ubiegania się o certyfikat instruktora tańca terapeutycznego wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii.

ORGANIZACJA NAUKI
Szkolenie realizowane jest w trakcie 25 zjazdów. 
W trakcie trwania całego szkolenia, słuchacze zobowiązani są do indywidualnego, udokumentowanego: uczestnictwa w zajęciach tanecznych i ruchowych oraz odbycia praktyk stażu asystenckiego, samodzielnego prowadzenia grup tanecznych i realizacji projektów prospołecznych.

OPŁATA
Każda osoba zakwalifikowana podpisuje z organizatorem szkolenia indywidualną deklaracje platnosci zobowiązująca do regulowania opłat za szkolenie. Opłata zawiera czesne rozłożone na 29 rat.
Czesne obejmuje: udział we wszystkich grupowych zajęciach szkoleniowych / rownież z udziałem tłumaczy, indywidualny tutoring w trakcie całego szkolenia. 
Czesne nie obejmuje: opłaty rekrutacyjnej, opłaty egzaminacyjnej - dyplomowej,biletów, noclegów i posiłków w trakcie trwania zjazdów oraz opłaty członkowskiej PSCh, opłaty certyfikacyjnej i innych związanych z uzyskaniem certyfikatu (w przypadku ubiegania się o przyznanie certyfikatu  PSCh jednocześnie z zakończeniem szkolenia).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz